Thông tin truyện "Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường"

Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Thể loại: School Life , Adventure , Comedy , Martial Arts , Sports

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tác giả: Motoki Monma

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

0 23631

Đánh giá 72%

5 chapter mới nhất của truyện "Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường"

 

Học dốt quá không đủ điểm để vào trường Seiga cấp 3, chỉ có mỗi trường Meiho ở 1 tỉnh lẻ xa lắc nào đó mời Itto vào nhập học và đá bóng. 
Vừa quê xệ, vừa coi thường trường này nên Itto quyết định theo bố dzông qua Brazil : vừa để học đá bóng, vừa để hai bố con tiện đường làm ăn lừa đảo

Nhưng các bạn còn lạ gì Itto, vừa ra sân bay đã ẩu đả tè le, kết quả : TRỄ CHUYẾN BAY !!  Nên đành ở lại Nhật (chắc ko còn tiền mua thêm vé máy bay đi chuyến khác)

Cuối cùng đành nhập học ở trường cấp 3 Meiho, tại đây hắn kết bè với hai tên khác : Nedu tóc đỏ - đầu gấu , và Hanyu cao kều - ngây ngô - cẳng gỗ - chân sút phá hoại 


Danh sách chapter của truyện "Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường"

Tên chapter Lượt xem Ngày đăng
Chap 1 0 13:38 16/11/12
Chap 2 0 13:38 16/11/12
Chap 3 0 13:38 16/11/12
Chap 4 0 13:38 16/11/12
Chap 5 0 13:38 16/11/12
Chap 6 0 13:38 16/11/12
Chap 7 0 13:38 16/11/12
Chap 8 0 13:38 16/11/12
Chap 9 0 13:38 16/11/12
Chap 10 0 13:38 16/11/12
Chap 11 0 13:51 16/11/12
Chap 12 0 13:51 16/11/12
Chap 13 0 13:51 16/11/12
Chap 14 0 13:51 16/11/12
Chap 15 0 13:51 16/11/12
Chap 16 0 13:51 16/11/12
Chap 17 0 13:51 16/11/12
Chap 18 0 13:51 16/11/12
Chap 19 0 13:51 16/11/12
Chap 20 0 13:51 16/11/12
Chap 21 0 13:55 16/11/12
Chap 22 0 13:55 16/11/12
Chap 23 0 13:55 16/11/12
Chap 24 0 13:55 16/11/12
Chap 25 0 13:55 16/11/12
Chap 26 0 13:55 16/11/12
Chap 27 0 13:55 16/11/12
Chap 28 0 13:55 16/11/12
Chap 29 0 13:55 16/11/12
Chap 30 0 13:55 16/11/12
Chap 31 0 13:56 16/11/12
Chap 32 0 13:56 16/11/12
Chap 33 0 13:56 16/11/12
Chap 34 0 13:56 16/11/12
Chap 35 0 13:56 16/11/12
Chap 36 0 13:56 16/11/12
Chap 37 0 13:56 16/11/12
Chap 38 0 13:56 16/11/12
Chap 39 0 13:56 16/11/12
Chap 40 0 13:56 16/11/12
Chap 41 0 13:59 16/11/12
Chap 42 0 13:59 16/11/12
Chap 43 0 13:59 16/11/12
Chap 44 0 13:59 16/11/12
Chap 45 0 13:59 16/11/12
Chap 46 0 13:59 16/11/12
Chap 47 0 13:59 16/11/12
Chap 48 0 13:59 16/11/12
Chap 49 0 13:59 16/11/12
Chap 50 0 13:59 16/11/12
Chap 51 0 14:03 16/11/12
Chap 52 0 14:03 16/11/12
Chap 53 0 14:03 16/11/12
Chap 54 0 14:03 16/11/12
Chap 55 0 14:03 16/11/12
Chap 56 0 14:03 16/11/12
Chap 57 0 14:03 16/11/12
Chap 58 0 14:03 16/11/12
Chap 59 0 14:03 16/11/12
Chap 60 0 14:03 16/11/12
Chap 61 0 14:05 16/11/12
Chap 62 0 14:05 16/11/12
Chap 63 0 14:05 16/11/12
Chap 64 0 14:05 16/11/12
Chap 65 0 14:05 16/11/12
Chap 66 0 14:05 16/11/12
Chap 67 0 14:05 16/11/12
Chap 68 0 14:05 16/11/12
Chap 69 0 14:05 16/11/12
Chap 70 0 14:05 16/11/12
Chap 71 0 14:06 16/11/12
Chap 72 0 14:06 16/11/12
Chap 73 0 14:06 16/11/12
Chap 74 0 14:06 16/11/12
Chap 75 0 14:06 16/11/12
Chap 76 0 14:06 16/11/12
Chap 77 0 14:06 16/11/12
Chap 78 0 14:06 16/11/12
Chap 79 0 14:06 16/11/12
Chap 80 0 14:06 16/11/12
Chap 81 0 14:11 16/11/12
Chap 82 0 14:11 16/11/12
Chap 83 0 14:11 16/11/12
Chap 84 0 14:11 16/11/12
Chap 85 0 14:11 16/11/12
Chap 86 0 14:11 16/11/12
Chap 87 0 14:11 16/11/12
Chap 88 0 14:11 16/11/12
Chap 89 0 14:11 16/11/12
Chap 90 0 14:11 16/11/12
Chap 91 0 14:13 16/11/12
Chap 92 0 14:13 16/11/12
Chap 93 0 14:13 16/11/12
Chap 94 0 14:13 16/11/12
Chap 95 0 14:13 16/11/12
Chap 96 0 14:13 16/11/12
Chap 97 0 14:13 16/11/12
Chap 98 0 14:13 16/11/12
Chap 99 0 14:13 16/11/12
Chap 100 0 14:13 16/11/12
Chap 101 0 14:14 16/11/12
Chap 102 0 14:14 16/11/12
Chap 103 - The End 0 14:14 16/11/12