Thông tin truyện Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Tác giả: Motoki Monma

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Adventure, Comedy, Martial Arts, School Life, Sports

Tình trạng: Đã hoàn thành

Lượt xem: 78,956

Tóm tắt truyện:

 

Học dốt quá không đủ điểm để vào trường Seiga cấp 3, chỉ có mỗi trường Meiho ở 1 tỉnh lẻ xa lắc nào đó mời Itto vào nhập học và đá bóng. 
Vừa quê xệ, vừa coi thường trường này nên Itto quyết định theo bố dzông qua Brazil : vừa để học đá bóng, vừa để hai bố con tiện đường làm ăn lừa đảo

Nhưng các bạn còn lạ gì Itto, vừa ra sân bay đã ẩu đả tè le, kết quả : TRỄ CHUYẾN BAY !!  Nên đành ở lại Nhật (chắc ko còn tiền mua thêm vé máy bay đi chuyến khác)

Cuối cùng đành nhập học ở trường cấp 3 Meiho, tại đây hắn kết bè với hai tên khác : Nedu tóc đỏ - đầu gấu , và Hanyu cao kều - ngây ngô - cẳng gỗ - chân sút phá hoại 


Social Plugin

Danh sách chapter Buttobi Itto - Sóng gió cầu trường

Tên Chapter Ngày thêm
Chap 103 - The End 16-11-2012
Chap 102 16-11-2012
Chap 101 16-11-2012
Chap 100 16-11-2012
Chap 99 16-11-2012
Chap 98 16-11-2012
Chap 97 16-11-2012
Chap 96 16-11-2012
Chap 95 16-11-2012
Chap 94 16-11-2012
Chap 93 16-11-2012
Chap 92 16-11-2012
Chap 91 16-11-2012
Chap 90 16-11-2012
Chap 89 16-11-2012
Chap 88 16-11-2012
Chap 87 16-11-2012
Chap 86 16-11-2012
Chap 85 16-11-2012
Chap 84 16-11-2012
Chap 83 16-11-2012
Chap 82 16-11-2012
Chap 81 16-11-2012
Chap 80 16-11-2012
Chap 79 16-11-2012
Chap 78 16-11-2012
Chap 77 16-11-2012
Chap 76 16-11-2012
Chap 75 16-11-2012
Chap 74 16-11-2012
Chap 73 16-11-2012
Chap 72 16-11-2012
Chap 71 16-11-2012
Chap 70 16-11-2012
Chap 69 16-11-2012
Chap 68 16-11-2012
Chap 67 16-11-2012
Chap 66 16-11-2012
Chap 65 16-11-2012
Chap 64 16-11-2012
Chap 63 16-11-2012
Chap 62 16-11-2012
Chap 61 16-11-2012
Chap 60 16-11-2012
Chap 59 16-11-2012
Chap 58 16-11-2012
Chap 57 16-11-2012
Chap 56 16-11-2012
Chap 55 16-11-2012
Chap 54 16-11-2012
Chap 53 16-11-2012
Chap 52 16-11-2012
Chap 51 16-11-2012
Chap 50 15-11-2012
Chap 49 15-11-2012
Chap 48 15-11-2012
Chap 47 15-11-2012
Chap 46 15-11-2012
Chap 45 15-11-2012
Chap 44 15-11-2012
Chap 43 15-11-2012
Chap 42 15-11-2012
Chap 41 15-11-2012
Chap 40 15-11-2012
Chap 39 15-11-2012
Chap 38 15-11-2012
Chap 37 15-11-2012
Chap 36 15-11-2012
Chap 35 15-11-2012
Chap 34 15-11-2012
Chap 33 15-11-2012
Chap 32 15-11-2012
Chap 31 15-11-2012
Chap 30 15-11-2012
Chap 29 15-11-2012
Chap 28 15-11-2012
Chap 27 15-11-2012
Chap 26 15-11-2012
Chap 25 15-11-2012
Chap 24 15-11-2012
Chap 23 15-11-2012
Chap 22 15-11-2012
Chap 21 15-11-2012
Chap 20 15-11-2012
Chap 19 15-11-2012
Chap 18 15-11-2012
Chap 17 15-11-2012
Chap 16 15-11-2012
Chap 15 15-11-2012
Chap 14 15-11-2012
Chap 13 15-11-2012
Chap 12 15-11-2012
Chap 11 15-11-2012
Chap 10 15-11-2012
Chap 9 15-11-2012
Chap 8 15-11-2012
Chap 7 15-11-2012
Chap 6 15-11-2012
Chap 5 15-11-2012
Chap 4 15-11-2012
Chap 3 15-11-2012
Chap 2 15-11-2012
Chap 1 15-11-2012

Bình luận facebook